Eerste consult

Oproep
Als u niet telefonisch een eerste consult hebt afgesproken, maar de verwijsbrief van de tandarts naar ons hebt opgestuurd, ontvangt u binnen enkele dagen, meestal per brief, een oproep voor het eerste consult. U dient er wel rekening mee te houden dat de meesten van onze klanten op school zitten en het voor ons daarom onmogelijk is om alle afspraken buiten schooltijd te plannen.

Eerste consult
Wanneer u voor een eerste bezoek komt, dan vindt de kennismaking met de specialist plaats in de consult kamer. Tijdens dit gesprek zullen wij uw wensen en verwachtingen met betrekking tot een eventuele orthodontische behandeling bespreken. Vervolgens worden de staat van het gebit en de stand van de kaken onderzocht. Op basis van deze bevindingen overleggen wij of een orthodontische behandeling nodig en zinvol is. De specialist bekijkt wanneer de behandeling het beste gestart kan worden. Soms is het beter om voorlopig niets te doen, omdat eerst nog tanden moeten wisselen of om de groeispurt nog even af te wachten. Gewoonlijk wordt er dan afgesproken dat over bijvoorbeeld een half jaar, of zelfs pas een jaar later, de situatie opnieuw zal worden beoordeeld.