Kwaliteit is meetbaar

ISO 9001 Certificering
Begin 2012 is Apeldoorn Orthodontie Welgelegen als orthodontiepraktijken ISO gecertificeerd. In februari 2012 is door Roozeboom Consulting de jaarlijkse controle audit uitgevoerd. Tijdens de audit zijn de medewerkers getoetst op het naleven van de procedures en werkinstructies die in de praktijk van toepassing zijn.
Tevens is er getoetst of de praktijk voldoet aan de geldende wetgeving t.a.v. hygiëne, infectiepreventie en veiligheid. Apeldoorn Orthodontie Welgelegen is met vlag en wimpel geslaagd voor deze toets.
De controleur van Roozeboom certification heeft de organisatie een compliment gemaakt voor het professionele niveau van werken. Vriendelijke en klantgerichte medewerkers die allemaal erg serieus met hun vak bezig zijn.

Sterilisatie apparatuur
De sterilisatie vindt plaats in een aparte daarvoor bestemde ruimte in de praktijk met speciale sterilisatieapparatuur. Hierdoor worden alle bacteriën, virussen, waaronder hepatitis B en HIV gedood. De sterilisatie voldoet aan de hoogste normen. Ieder instrument wordt eerst gedesinfecteerd en vervolgens gesteriliseerd. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van disposable producten.

Er wordt absoluut geen gebruik gemaakt van recyclebare brackets en materialen.

Röntgen apparatuur
De röntgen afdeling is digitaal en heeft een zeer lage stralingsdosis