Prijslijst

Vanaf 1 januari 2013 gelden er in Nederland landelijk vastgestelde tarieven en zijn daardoor in elke praktijk gelijk.

De landelijk vastgestelde tarieven orthodontie, worden vastgesteld door het NZa (Nederlandse Zorg autoriteit). Deze kunt u vinden op de website van de NZA.

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C
CODE OMSCHRIJVING TARIEF
I Consultatie en diagnostiek
F121A Eerste consult € 20,08
F122A Vervolgconsult € 20,08
F123A Controlebezoek € 12,62
F124A Second opinion € 95,13
F125A Maken gebitsmodellen € 15,45
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 55,75
F127A Multidisciplinair consult, per uur
(multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).
€ 124,97
II Röntgenonderzoek
F151A Intra-orale röntgenfoto (3×4 cm.) € 14,80
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto € 14,80
F155A Vervaardiging orthopantomogram € 27,12
F156A Beoordeling orthopantomogram € 15,90
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 16,99
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 47,43
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 16,99
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 47,43
F161A Meerdimensionale kaakfoto € 126,84
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,85
III Behandeling
F401A * Plaatsen beugel categorie 0 € 111,92
F411A * Plaatsen beugel categorie 1 € 104,16
F421A * Plaatsen beugel categorie 2 € 108,95
F431A * Plaatsen beugel categorie 3 € 125,64
F441A * Plaatsen beugel categorie 4 € 133,85
F451A * Plaatsen beugel categorie 5 € 316,67
F461A * Plaatsen beugel categorie 6 € 515,13
F471A * Plaatsen beugel categorie 7 € 499,91
F481A * Plaatsen beugel categorie 8 € 390,17
F491A * Plaatsen beugel categorie 9 € 512,83
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak € 86,76
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 26,37
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 26,97
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 € 26,37
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 € 26,37
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 € 30,14
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 € 37,67
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 € 37,67
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 € 45,21
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 € 56,51
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand(beugel categorie 1 t/m 9) € 26,37
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 26,37
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 € 30,14
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9 € 37,67
IV Diversen
F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 110,76
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren Kostprijs
F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 23,78
F721A Trekken tand of kies € 39,64
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant € 29,60
F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 74,63
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie € 11,85
F811A * Reparatie of vervanging van beugel € 26,18
F812A * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur € 34,51
F813A * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak € 34,51
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt € 34,51
 F911A  Inkopen op uitkomst orthodontie  € 2.142,74

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en)
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis

 

Het kan echter wel zo zijn dat de kosten van een totale behandeling kan verschillen tussen praktijken. Veelal zal dit gelegen zijn in de behandelduur welke van patiënt tot patiënt kan variëren, maar ook de kosten van de gebruikte orthodontische materialen en apparatuur kan verschillen binnen praktijken.

Voor alle lopende behandelingen binnen onze praktijk zullen ook deze landelijke tarieven van kracht zijn.

Mocht u onverhoopt als nog vragen hierover hebben, dan kunt u altijd telefonische contact opnemen met onze receptioniste of persoonlijk langskomen alwaar wij zullen proberen u zo goed als mogelijk van dienst te zijn.